Vyhledávání:
Roz¹iøené hledání
Pøed 39 lety jste mohli vidìt na programu ÈST 1 epizodu "O makové panence a blesku Ámosovi" ze seriálu "O makové panence a motýlu Emanuelovi" (Èeská republika) .


  
  
Hledat
Kde
 
 
Doplòkové volby
Vysíláno
Zemì pùvodu
 
Datum
Od-do
 
od  Kalendáø
do  Kalendáø
 
 


Výsledek hledání
Datum, èas
9.1.1981, 18:30
 
Program
ÈST 1
 
Seriál:
 
Epizoda è.1
První let
 
Poprvé uveden:
2.4.1979 na ÈST
 
Epizody:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Bouøka
 
17. Past
 
18. Soutì¾
 

Copyright ? 2005 VECERNICEK.com