Vyhledávání:
Roz¹iøené hledání
Pøed 35 lety jste mohli vidìt na programu ÈST 1 epizodu "Tmavé brýle" ze seriálu "Medvídek U¹áèek" (Polsko) .


  
  
Hledat
Kde
 
 
Doplòkové volby
Vysíláno
Zemì pùvodu
 
Datum
Od-do
 
od  Kalendáø
do  Kalendáø
 
 


Výsledek hledání
Datum, èas
27.9.1982, 19:10
 
Program
ÈST 1
 
Epizoda è.1
Vodní sporty
 
Poprvé uveden:
7.9.1974 na ÈST
 
Epizody:
 
 
 
5. V metru
 
8. Na lodi
 
 
11. V cirkuse
 
12. V muzeu
 

Copyright ? 2005 VECERNICEK.com